Besluit burgemeester tot organisatie van de zitting van de gemeenteraad en ocmw-raad van Zoersel van 21 april 2020 conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus.