Besluit van de burgemeester van 12 februari 2021 tot organisatie van de zittingen van de gemeenteraad van Zoersel en de ocmw-raad van 23 februari 2021 conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus