Besluit van de burgemeester van 19 oktober 2020 tot organisatie van de zittingen van de gemeenteraad en de ocmw-raad van Zoersel van 20 oktober 2020 conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus