Besluit van de burgemeester van 20 augustus 2021 tot organisatie van de zittingen van de gemeente- en ocmw-raad van Zoersel van 31 augustus 2021 conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

gepubliceerd op 26 augustus 2021