Besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 tot organisatie van de zittingen van de gemeenteraad en de ocmw-raad van Zoersel van 10 november 2020 conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus