Besluit van de burgemeester van 4 september 2020 tot organisatie van de zittingen van de RVB van het AGB, de gemeenteraad en de ocmw-raad van Zoersel van 15 september 2020 conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus