Instellen van éénrichtingsverkeer in een gedeelte van de Karel Uytroevenlaan en een stilstaan- en parkeerverbod in de Victorielaan van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 n.a.v. bouwwerkzaamheden - verlenging