Invoering schoolstraat in de Processieweg met ingang van 8 juni 2020 tot het einde van het schooljaar 2019-2020

aangenomen door SC op 5 juni 2020
publicatiedatum: 8 juni 2020