OMV | 12 woningen - verkaveling Kattenberg (Tuimelaarstraat)

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Stijn De Beer
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van 12 nieuwbouw woningen, verdeeld over 4 blokken van telkens 3 aaneengesloten woningen.
locatie: verkaveling Kattenberg (Tuimelaarstraat)
beslist op:  20/01/2020
bekendmaking loopt van:  29/01/2020 - 28/02/2020
projectnummer: OMV_2019132757
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.