OMV | 2 parkeerplaatsen - Langebaan 12

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Antonius van der Burgt
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het aanleggen van 2 parkeerplaatsen met waterdoorlatende grastegels
locatie: Langebaan 12
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021181981
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.