OMV | 8 appartementen - Lotelinglaan 54

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: V.V.S
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 8 woongelegenheden, een aparte fietsstalplaats en een tijdelijke bemaling in kader van bouwwerken
locatie: Lotelinglaan 54
beslist op:  27/01/2020
bekendmaking loopt van:  29/01/2020 – 28/02/2020
projectnummer: OMV_2019120300
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.