OMV | aanbouw en zwembad - Ten Boslaan 11

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Marc De Beuckeleer
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019 (GP)
onderwerp: het uitvoeren van een aanbouw aan de achtergevel van de woning en het plaatsen van een zwembad
locatie: Ten Boslaan 11
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020094654
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.