OMV | aanbouw - Hertendreef 68

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jill Luyckx
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het uitvoeren van een aanbouw aan de achtergevel van de woning
locatie: Hertendreef 68
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021053026
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.