OMV | aanbouw - Sint Martinusstraat 64

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Johan Jean De Maere

toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het uitvoeren van een aanbouw aan de linker zijgevel van de woning
locatie: Sint Martinusstraat 64
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020095959
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.