OMV | aanbouw - Van Der Graesenlaan 24

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Catharina Wiel
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het uitvoeren van een aanbouw aan de rechter zijgevel van de woning bestaande uit een overdekt terras, een kleine opslagruimte en een tuinberging
locatie: Van Der Graesenlaan 24
beslist op: 01/03/2021
bekendmaking loopt van: 12/03/2021 - 12/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021033245
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.