OMV | aanbouw veranda - Kloostertuin 4

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kristof Sebrechts
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het aanbouwen van een veranda aan de achtergevel van de woning
locatie: Kloostertuin 4
beslist op:  27/01/2020
bekendmaking loopt van:  29/01/2020 – 28/02/2020
projectnummer: OMV_2020006361
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.