OMV | aanbouw veranda - Langebaan 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Roman Hoebrechts
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het aanbouwen van een veranda aan de achtergevel van de woning
locatie: Langebaan 21
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 03/03/2020 - 03/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020023516
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.