OMV | aanleg zwembad - Vogelzang 29

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jeroen Haenen
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het aanleggen van een zwembad
locatie: Vogelzang 29
beslist op: 30/03/2020
bekendmaking loopt van: 02/04/2020 – 01/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020035561
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.