OMV | aanleg zwemvijver - Herentalsebaan 178

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Stefan De Jonge
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: de aanleg van een zwemvijver
locatie: Herentalsebaan 178
beslist op: 16/03/2020
bekendmaking loopt van: 19/03/2020 - 18/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020030951
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.