OMV | achteraanbouw (keuken) - Vennenlaan 39

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Gerry Standaert
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het uitvoeren van een achteraanbouw (keuken)
locatie: Vennenlaan 39
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 03/03/2020 - 03/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020020815
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.