OMV | afdak caravan - Pijlstraat 25

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jo Langie
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het plaatsen van een afdak
locatie: Pijlstraat 25
beslist op: 16/03/2020
bekendmaking loopt van: 19/03/2020 - 18/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020007059
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.