OMV | bemaling - Halle-Velden 52

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Sasha Smits
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling ikv bouwwerken
locatie: Halle-Velden 52
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 10/03/2020 - 09/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020023766
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.