OMV | bemaling - Handelslei 85

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Fastigium
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling ikv bouwwerken
locatie: Handelslei 85
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 03/03/2020 - 03/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020020510
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.