OMV | Beperkt snoeien van een boom- Schalmeidreef 20

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Frank Bielen
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een aanvraag het snoeien van een eik
locatie: Schalmeidreef 20
beslist op:  03/02/2020
bekendmaking loopt van:  08/02/2020 - 09/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020006869
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.