OMV | beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen - Boogstraat 26

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Michael Olislaegers
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van drie dennen
locatie: Boogstraat 26
beslist op:  20/01/2020
bekendmaking loopt van:  29/01/2020 – 28/02/2020
projectnummer: OMV_2020003654
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.