OMV | beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen - Rubenslaan 25

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Bruno De Maeyer
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van vijf sparren
locatie: Rubenslaan 25 
beslist op:  27/01/2020
bekendmaking loopt van:  29/01/2020 – 28/02/2020
projectnummer: OMV_2020007025
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.