OMV | bijgebouw - Risschotlei 4

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: sofie Heerwegh
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019
onderwerp: het oprichten van een bijgebouw
locatie: Risschotlei 4
beslist op: 6/15/2020
bekendmaking loopt van: 23/06/2020 - 23/07/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020072233
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.