OMV | bijstelling verkaveling - Boogstraat 14

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Alfons Verbist
toelichting: aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling
onderwerp: een bijstelling van een bestaande verkaveling 2016/10 van 27 maart 2017 voor wat betreft de bebouwbare grondoppervlakte van lot 3 (hoek Boogstraat / Boogstraat)
locatie: Boogstraat 14
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021071494
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.