OMV | boogschuttermast en schuilhut - Achterstraat 20, Achterstraat 22, Achterstraat 30

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Liesbeth Verstreken
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van een boogschuttersmast en het plaatsen van een schuilhut
locatie: Achterstraat 20, Achterstraat 22, Achterstraat 30
beslist op: 9/21/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020099915
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.