OMV | bouwen 4 woningen - De Wagenmaker

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Dries Boden
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van 4 gekoppelde eengezinswoningen
locatie: De Wagenmaker
beslist op:  09/03/2020
bekendmaking loopt van: 12/03/2020 - 11/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019149965
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.