OMV | bronbemaling - Abdijlaan 4

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Xavier Mortelmans
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad
locatie: Abdijlaan 4
beslist op: 19/04/2021
bekendmaking loopt van: 21/04/2021 - 21/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021063718
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.