OMV | bronbemaling - Beukenlaan 58

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Tim Van Hemeldonck
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling ikv een bouwproject
locatie: Beukenlaan 58
beslist op: 9/28/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020121312
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.