OMV | bronbemaling - Beukenlaan 80

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Janssens Dirk
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: bronbemaling voor het herstellen van een zwembad.
locatie: Beukenlaan 80
beslist op: 06/04/2020
bekendmaking loopt van: 09/04/2020 – 08/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020042914
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.