OMV | bronbemaling - Brakenberg 46

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Frank Somers
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad
locatie: Brakenberg 46
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021052947
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.