OMV | bronbemaling - De Hulsten 129

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Heidi Deturck en Johan Van Dijck
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een vrijstaande woning en zwembad
locatie: De Hulsten 129
beslist op: 5/11/2020
bekendmaking loopt van: 11/05/2020-11/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020035766
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.