OMV | bronbemaling - De Knod 59

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Yasmine Van Roosbroeck
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een regenwaterput en septische put
locatie: De Knod 59
beslist op: 08/02/2021
bekendmaking loopt van: 12/02/2021 - 12/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020175803
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.