OMV | bronbemaling - De Knod 74

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Katleen Tops en Stefan Trouw
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van een vijver
locatie: De Knod 74
beslist op: 01/03/2021
bekendmaking loopt van: 12/03/2021 - 12/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021016750
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.