OMV | bronbemaling - De Roerdomp 7

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Ann Manssens Koen Ulenaers
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: Tijdelijke grondbemaling voor de aanleg van een zwemvijver
locatie: De Roerdomp 7
beslist op: 5/11/2020
bekendmaking loopt van: 11/05/2020-11/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020054421
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.