OMV | bronbemaling - Dennenlaan 43

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Johan Van den Rul
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke exploitatie van een bronbemaling voor de aanleg van een zwemvijver
locatie: Dennenlaan 43
beslist op: 08/03/2021
bekendmaking loopt van: 16/03/2021 - 16/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021031660
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.