OMV | bronbemaling - Diamantstraat 1

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Linde Wuyts
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling in het kader van verbouwingswerken
locatie: Diamantstraat 1
beslist op: 22/03/2021
bekendmaking loopt van: 25/03/2021 - 25/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021042596
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.