OMV | bronbemaling - Doornlaan 7

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Raf Van Leuven en Pia Janssens
toelichting: melding stedenbouwkundige handeling 
onderwerp: tijdelijke bronbemaling
locatie: Doornlaan 7
beslist op:  13/01/2020
bekendmaking loopt van:  18/01/2020 - 17/02/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019151842
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.