OMV | bronbemaling - Eikenlaan 42

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Boonen Michael
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor de realisatie van een zwemvijver
locatie: Eikenlaan 42
beslist op: 30/03/2020
bekendmaking loopt van: 02/04/2020 – 01/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020020331
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.