OMV | bronbemaling - Emiel Vermeulenstraat 107

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Marleen Meeus en Paul Vanbavel
toelichting: Melding omgevingsproject - milieu
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een infiltratie en een regenwaterput
locatie: Emiel Vermeulenstraat 107
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021180454
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.