OMV | bronbemaling - Fazantendreef 11

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Bram Rosa De Bakker
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een woning
locatie: Fazantendreef 11
beslist op: 22/03/2021
bekendmaking loopt van: 25/03/2021 - 25/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021030494
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.