OMV | bronbemaling - Gestelsebaan 4

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Vincent Verschueren
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: Tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een septische put
locatie: Gestelsebaan 4
beslist op:  03/02/2020
bekendmaking loopt van:  08/02/2020 - 09/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer OMV_2020006448
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.