OMV | bronbemaling - Gestelsebaan 94

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Liesbeth Joossen
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een regenwaterput
locatie: Gestelsebaan 94
beslist op: 27/01/2020
bekendmaking loopt van:  29/01/2020 – 28/02/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020007360
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.