OMV | bronbemaling - Goudbloemlaan 29

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Céline Dobbeleir
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke grondbemaling voor de aanleg van een zwembad.
locatie: Goudbloemlaan 29
beslist op: 21/06/2021
bekendmaking loopt van: 28/6/2021 - 28/7/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021102175
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.