OMV | bronbemaling - Guido Gezellelaan 48

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kris Wuyts
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van een zwembad
locatie: Guido Gezellelaan 48
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021055358
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.