OMV | bronbemaling - Halle-Dorp 30, Halle-Dorp 32

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Groep Van Roey
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor de renovatie van de pastorij
locatie: Halle-Dorp 30, Halle-Dorp 32
beslist op: 28/06/2021
bekendmaking loopt van: 05/07/2021 - 05/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021106287
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.