OMV | bronbemaling - Handelslei 1, Handelslei 19, Handelslei 21, Handelslei 3, Handelslei 5

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: DCA INFRA
toelichting: melding omgevingsproject - milieu
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het uitvoeren van een proefboring voor een vooronderzoek bij een te realiseren bouwproject
locatie: Handelslei 1, Handelslei 19, Handelslei 21, Handelslei 3, Handelslei 5
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021181030
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.